Standarde trasabilitate produse tutun

Monitorul oficial nr. 747 din 13.09.2019
OpANAF nr. 2237/2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun.

Începând cu data de 20 mai 2019 distribuitorii produselor din tutun trebuie să respecte reglementările comunitare privind circulația produselor accizabile din tutun. Astfel, prin legea nr. 201 au fost transpuse directivele 40/2014, respectiv 109/2014  privind trasabilitatea produselor din tutun. Standardele tehnice privind sistemul de trasabilitate sunt reglementate  la nivel comunitar de regulamentul 574/2018 al comisiei europene.

Prin art. 15 din legea nr. 201/2016 au fost aprobate elementele obligatorii aferente trasabilității produselor din tutun. Acestea sunt:

Pachetele unitare de produse din tutun introduse pe piaţă sunt marcate cu un identificator unic. Pentru a asigura integritatea identificatorului unic, acesta se tipăreşte sau se fixează astfel încât să nu poată fi îndepărtat, să nu poată fi şters şi să nu fie în niciun fel ascuns sau întrerupt, inclusiv prin intermediul timbrelor pentru marcarea produselor din tutun prelucrat prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi al marcajelor de preţ sau prin deschiderea pachetului unitar.

În cazul produselor din tutun fabricate în afara Uniunii Europene, obligaţiile prevăzute la prezentul articol se aplică doar celor destinate sau introduse pe piaţa din România. Identificatorul unic permite stabilirea următoarelor elemente:

a) data şi locul de fabricare;

b) fabrica;

c) utilajul folosit la fabricarea produselor din tutun;

d) schimbul de lucru sau ora fabricării;

e) descrierea produsului;

f) piaţa de destinaţie pentru vânzare cu amănuntul;

 

g) ruta de transport preconizată;

h) dacă este cazul, importatorul în Uniunea Europeană;

i) ruta efectivă de transport de la fabricare până la primul punct devânzare cu amănuntul, inclusiv toate depozitele utilizate, precum şidata transportului, destinaţia, punctul de plecare şi destinatarul;

j) identitatea tuturor cumpărătorilor, de la fabricare până la primul punct de vânzare cu amănuntul; şi

k) factura, numărul de ordine şi evidenţele plăţilor pentru toţi cumpărătorii de la fabricare până la primul punct de vânzare cu amănuntul.

Actul normativ analizat astăzi stabilește modul în care sunt puse în aplicare standardele tehnice referitoare la sistemul trasabilității pentru produsele din tutun. Astfel, compania națională „Imprimeria națională SA” trebuie să realizeze până în data de 31.10.2019 sistemul de emitere de coduri unice și de identificatori unici.

Acest sistem de identificator trebuie utilizat de toți operatorii economici ce introduc produse din tutun pe teritoriul României. Procedura dezvoltă din punct de vedere tehnic modul în care vor fi folosiți acești identificatori unici.